Tích Phúc mỗi ngày

Cập nhật: 25-06-2024 07:24:33 | Bước đầu học Phật | Lượt xem: 61

Tích Phúc mỗi ngày bằng 4 chữ : 

 

Từ bi ,hiền hậu ( Từ có thể là dưỡng Tâm )

Lương thiện ( Thiện có thể sinh ra Đức )

Nhẫn nại, nhẫn nhịn ( Nhẫn có thể dưỡng Phúc )

Vui mừng ( Hỷ có thể là dưỡng Nhan )

( ST)

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi


V . Quê Hương Việt Nam q Bước đầu học Phật