Nghi Thức Cầu an đầu năm
Nghi Thức Cầu an đầu năm

Nghi Thức Cầu an đầu năm

Lịch lễ Phật hàng năm, những ngày lễ lớn kính ngưỡng Phật, Bồ Tát
Lịch lễ Phật hàng năm, những ngày lễ lớn kính ngưỡng Phật, Bồ Tát

Lịch Phật là danh sách những ngày lễ quan trọng về các vị Phật, Bồ Tát trong năm để chúng Phật tử tiện theo dõi, ghi nhớ và tổ chức lễ cúng. Do thời lượng có hạn nên chúng tôi chỉ điểm danh một số vị Phật quan trọng, có vị trí cao và được chúng Phật tử kính ngưỡng rộng khắp.

V . Quê Hương Việt Nam q Bước đầu học Phật