Pháp Khí Và Pháp Phục dành riêng cho ng­ười xuất gia.
Pháp Khí Và Pháp Phục dành riêng cho ng­ười xuất gia.

Pháp phục là những y phục dành cho trong nhà chùa, cũng có thể cho hàng Phật tử tại gia nhưng có thọ giới pháp của Phật. 

Tìm hiểu về y phục của Phật giáo Việt Nam
Tìm hiểu về y phục của Phật giáo Việt Nam

Y phục của các tăng, ni theo đạo Phật có nhiều tên gọi như: pháp phục, pháp y, hoại nạp phục, hoại sắc phục, ứng pháp diệu phục, liên hoa phục, giải thoát phục, giải thoát tràng tướng phục, xuất thế phục, ly trần phục, vô cấu phục, cà sa...

V . Quê Hương Việt Nam q Bước đầu học Phật