Hạnh phúc khi giúp đỡ người khác

Cập nhật: 24-07-2022 04:55:42 | Lời Phật dạy | Lượt xem: 1070

Khi bạn giúp đỡ người khác, bạn không chỉ phục vụ trực tiếp người đó mà là bạn tạo ra hiệu ứng . Người mà được bạn giúp lần lượt cũng giúp người khác. Do đó, bạn tạo ra chuỗi hạnh phúc và gián tiếp giúp đỡ tất cả mọi người.

 

Làm điều tốt cho người khác tạo ra một cảm giác hài lòng trong bạn. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc bên trong nếu bạn giúp đỡ người khác.

Khi bạn giúp một người nào đó thì tự động người đó rơi vào danh sách bạn bè của bạn. Giúp đỡ là cách dễ dàng nhất để kết bạn mới và trung thành.

Bản chất của con người cư xử theo cách tương tự với người khác khi họ cư xử với bạn. Vì vậy, nếu bạn giúp một người, thì anh ấy hoặc cô ấy cũng sẽ giúp bạn trong thời gian tới.

Khi bạn giúp đỡ người khác, bạn không chỉ phục vụ trực tiếp người đó mà là bạn tạo ra hiệu ứng . Người mà được bạn giúp lần lượt cũng giúp người khác. Do đó, bạn tạo ra chuỗi hạnh phúc và gián tiếp giúp đỡ tất cả mọi người, qua đó tăng hệ số hạnh phúc không chỉ cho bản thân và người mà bạn đã giúp đỡ mà còn là của một nhóm người rộng lớn hơn.

 

Nếu không có Từ Bi, sự thật biến người ta thành kẻ ưa soi mói

Nếu không có Từ Bi, bổn phận khiến người ta dễ nóng giận.

Nếu không có Từ Bi, sự khôn lõi dẫn dắt con người đi tới chỗ láu cá

Nếu không có Từ Bi, sự đon đả biến con người thành kẻ giả dối

Nếu không có Từ Bi, danh tiếng làm bạn trở thành kẻ kiêu ngạo

Nếu không có Từ Bi, của cải làm con người ta trở nên bo bo..

Nếu không có Từ Bi, lòng tin suông sẽ biến bạn thành kẻ cuồng tín

Nếu không có Từ Bi, sự am hiểu đẩy bạn trở thành kẻ cố chấp

Nếu không có Từ Bi, bạn trở thành tù nhận bởi chính ''trí tuệ ích kỷ'' của mình. 

 Thở ra không thở vào. Hỏi thế gian này cái gì là ''của bạn''?

(Nguồn :phatgiao.org.vn - Thiện Tri Thức)

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi


V . Quê Hương Việt Nam q Bước đầu học Phật