Ít muốn để cuộc đời thêm tươi đẹp - biết đủ để cuộc sống thêm hạnh phúc.

Cập nhật: 07-08-2021 10:42:09 | Lời Phật dạy | Lượt xem: 170

Con người phải học được cách thỏa mãn với những điều tối thiểu nhất, biết đủ với những gì mình đang có và học cách hài lòng với cuộc sống hiện tại, thì cuộc đời tốt đẹp biết bao.

(Nguồn:https://thuvienhoasen.org)

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi


V . Quê Hương Việt Nam q Bước đầu học Phật Vr360