Màu nâu là màu văn hoá của Phật giáo Việt Nam.
Màu nâu là màu văn hoá của Phật giáo Việt Nam.

Chùa ở miền Nam thì các phật tử thường mặc áo tràng màu lam, các chùa miền Bắc thì các phật tử lại thường mặc áo tràng màu nâu. Vậy tại sao lại có sự khác nhau về màu sắc giữa màu áo tràng ở hai vùng miền như vậy- chúng ta cùng tìm hiểu về ý nghĩa của những màu sắc đó .  

V . Quê Hương Việt Nam q Bước đầu học Phật Vr360