Kính chúc Thân-Tâm An Lạc 

Tiếng Việt

Tình yêu với bất kỳ ai cũng cần có-Vấn đề tình cảm trong Phật giáo xử lý thế nào?

Cập nhật: 05-06-2018 09:32:29 | Văn hóa Phật Giáo | Lượt xem: 106

Tình cảm vốn là bản năng sẵn có của loài