Vì sao có người nhiều tiền vẫn không hạnh phúc, người ít tiền lại sống an nhiên.

Cập nhật: 05-07-2018 04:55:03 | Văn hóa Phật Giáo | Lượt xem: 342

Đứng trước đồng tiền, thế gian có 4 kiểu người.

Hiện nay, rất nhiều người thường cho rằng có tiền là có tất cả. Tuy nhiên, vì sao có người nhiều tiền vẫn không hạnh phúc, người ít tiền lại sống an nhiên?

Đứng trước đồng tiền, thế gian có 4 kiểu người:

Kiểu người thứ 1:

Trong túi không có tiền, trong tâm lại có tiền, họ có thể sống đau khổ cả cuộc đời.

 

Kiểu người thứ 2:

Trong túi có tiền, trong tâm cũng có tiền, họ có thể sống lao lực cả cuộc đời.

 

Kiểu người thứ 3:

Trong túi không có tiền, trong tâm cũng không có tiền,

họ có thể sống nhẹ nhàng cả cuộc đời.

 

Kiểu người thứ 4

Trong túi có tiền, trong tâm lại không có tiền, họ có thể sổng vui vẻ hạnh phúc cả cuộc đời.

 

Bạn có thể tích lũy được bao nhiêu tiền không phụ thuộc vào bạn có thể kiếm được bao nhiêu mà là do bạn biết cách đầu tư tiền như thế nào.

Người nghèo nhìn người giàu: '' ai ai cũng vì tiền mà bất nhân.'' Người giàu nhìn người nghèo: '' đáng đời bọn họ mãi nghèo.''

Ngày và đêm đều có kẻ khóc người cười, có tiền hay không có tiền đều có người vui vẻ người khổ đau.

 Tiền xài đúng tiền hiện như Phật

Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma

Phật ma bởi tại người ta

Chứ tiền bạc ấy vốn là vô tri..

Namo Buddhaya

(St)

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi


Hỗ trợ trực tuyến
Support Mr. Quý Cao

- Mr. Quý Cao

Call: 0919221938

cuongqc.cn@gmail.com

Mr. Quý Cao
Thư viện video
V . Quê Hương Việt Nam q Bước đầu học Phật