Theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó.

Cập nhật: 30-05-2018 02:55:13 | Lời Phật dạy | Lượt xem: 1073

Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích giúp người cứu vật.Theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. 

Nói một cách đơn giản và dễ hiểu, “nhân quả báo ứng” chính là làm thiện được quả báo tốt đẹp, còn làm các điều xấu xa tội lỗi bị quả báo khổ đau. Mỗi hành vi xấu ác, đều phải chịu ác báo tương xứng với hành vi đó. Vả lại, căn cứ vào những hành vi xấu ác nặng hay nhẹ mà có quả báo tương xứng khác nhau.

12 ĐIỀU NHÂN QUẢ

Thích cho đi ngày càng nhiều phước báu

Thích cảm ơn điều thuận lợi nhiều hơn

Thích giúp người ta thường gặp quý nhơn

Thích oán trách ngày thêm nhiều phiền não

Thích mãn nguyện niềm vui hay lai đáo

Trốn tránh thời thất bại rất chua cay

Thích sẻ chia bè bạn đến hằng ngày

Thường giận dữ ngày càng nhiều bệnh tật

Thích chiếm dụng sau nầy thành hành khất

Bố thí thường ngày càng được giàu sang

Thích hưởng thụ nợ khổ lắm đeo mang

Thích học hỏi ngày càng tăng trí tuệ

Nhân quả trong đạo Phật dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin nhân quả, ta sẽ sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam ích kỷ để làm tổn thương người khác.

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi


V . Quê Hương Việt Nam q Bước đầu học Phật