Kính chúc Thân-Tâm An Lạc 

Tiếng Việt

Những Bức tượng Phật nổi tiếng trên thế giới

Cập nhật: 29-03-2018 03:09:41 | Danh thắng | Lượt xem: 4190

Cùng tìm hiểu những bức tượng Phật nổi tiếng nhất trên thế giới

Leshan Great Buddha, Sichuan China  

Đại tượng Phật Lạc Sơn là một bức tượng khổng lồ được chạm khắc vào một quả núi đá tại Tứ Xuyên, miền tây Trung Quốc. Tác phẩm điêu khắc tuyệt vời này là bức tượng Phật Di Lặc trong tư thế ngồi. Công trìn