Kính chúc Thân-Tâm An Lạc 

Tiếng Việt

Huế có số lượng chùa nhiều nhất so với bất kỳ địa phương nào trên lãnh thổ Việt Nam.

Cập nhật: 30-05-2018 01:12:55 | Danh thắng | Lượt xem: 243

Từng là Thủ đô của Phật giáo Việt Nam, Huế có số lượng chùa nhiều nhất so với bất kỳ địa phương nào trên lãnh thổ Việt Nam.

Không kể các niệm Phật đường, các chùa khuôn hội, hiện ở Huế có hơn 300 ngôi chùa lớn nhỏ, trong đó trên 100 chùa cổ, hầu hết vẫn giữ được nét cổ kính của kiến trúc Á Đông và Việt Nam. Các ngôi chùa Huế rải khắp cả trong và ngoài kinh thành, tập trung ở vùng gò đồi Dương Xuân, phía tây nam TP Huế. Mỗi ngôi chùa ở Huế không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên, mà còn là một địa chỉ lịch sử, văn hóa và tâm linh đặc sắc.

ĐỊA CHỈ CÁC CHÙA TẠI THỪA THIÊN – HUẾ

Chùa An Bằng

T. An Bằng, Xã Vinh An

H. Phú Vang, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 860 880

Chùa Ba La Mật

Đường Thuận An, Phú Thượng

H. Phú Vang, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Bảo Quốc

TT. Thích Đức Hạnh

Đường Bảo Quốc, Phường Đức

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Bảo Vân

Đường Duy Tân, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Diệu Đế

100 Bạch Đằng, P. Phú Cát

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Diệu Đức

Ni Sư Thích Nữ Diệu Trì

92/6/4 Điện Biên Phủ, P. Trường An

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 826 412

Chùa Diệu Nghiêm

Ngõ Cát, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Diệu Viên

Ni Sư Thích Nữ Diệu Đàm

Xã Thủy Dương, H. Hương Thủy

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 864 302

Chùa Đốc Sơ

Sư Cô Thích Nữ Minh Nguyện

Xã Hương Sở, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 529 342

Chùa Đồng Thiên

Ngõ Cát, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Giác Lương

Làng Hiền Lương

H. Phong Điền, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Hà Trung

Làng Hà Trung, Xã Vinh Hà

H. Phú Vang, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Hải Đức

TT. Thích Trí Hải

Đường Phan Bội Châu, P. Trường An

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 821 413

Chùa Hiếu Quang

TT. Thích Quang Nhuận

Đường Điện Biên Phủ, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 820 489

Chùa Hóa Quang

Ngõ Cát, TP. Huế, T. Thừa Thiên

Chùa Hoàng Liên Huế

Ni Sư Thích Nữ Minh Tuệ

Ấp Phú Thượng, X. Phú Vang

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 836 274

Chùa Hồng Ân

Ni Sư Thích Nữ Bảo Nghiêm

Thôn Thượng Một, Xã Thủy Xuân

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 532 836

Chùa Hồng Đức

Ven. Thích Giác Quả

Xã Thủy Xuân, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Email: Thichgiacqua@yahoo.com

Chùa Huyền Không

Tỳ Kheo Thích Pháp Tông

Thôn Nhâm Biểu, Hương Hộ, Hương Trà

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 829 266

Chùa Kiều Đàm

Ni Sư Thích Nữ Bảo Châu

Thích Nữ Huệ An

Thích Nữ Huệ Nhẫn

92/4 Điện Biên Phủ

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 524 897

Email: anlanhqh@dng.vnn.vn

Chùa Kim Tiền

TT. Thích Giác Đạo

92/10 Điện Biên Phủ, P. Trường An

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 526 061

Chùa Linh Quang

TT. Thích Tánh Tịnh

P. Trường An, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 536 200

Chùa Linh Sơn Đông Thuyền

Xã Thủy Xuân, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Lòng Mẹ

Kim Long, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Pháp Hoa

Ni Sư Thích Nữ Minh Đài

Ấp Phú Thượng, X. Phú Vang

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 869 638

Chùa Phổ Quang

Đường Phan Bội Châu

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Phước Hậu

Đường 68, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Phước Thành

TT. Thích Trí Thăng

76 Phan Chu Trinh

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 821 122

Chùa Quốc Ân

Phường Trường An,

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Quy Lai

Xã Phú Thành, H. Phú Vang

T. Thừa Thiên Huế

Chùa Tăng Quang

Tỳ Kheo Thích Định Lực

1/1 Nguyễn Chí Thanh, P. Phú Hiệp

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 531 091

Chùa Tây Thiên Di Đà

Thôn Dương Xuân Thượng I, Xã Thủy Xuân

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Từ Ân

P. Kim Long

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Từ Đàm

Tỳ Kheo Thích Hải Ấn

P. Trường An, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 822 180

Chùa Từ Hiếu

TT. Thích Chí Mẫn

Thôn Thượng II, X. Thủy Xuân

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 826 989

Chùa Từ Hoa

TT. Thích Thanh Liêm

Xã Thủy An, Ngự Bình

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Từ Lâm

TT. Thích Huệ Phước

Xã Thủy Xuân

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 525 398

Chùa Từ Quang

Đường Điện Biên Phủ

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Từ Vân

Đường Phan Bội Châu

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Tường Vân

TT. Thích Chơn Tế

Thôn Dương Xuân Hạ II, Xã Thủy Xuân

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 524 364

Chùa Thánh Duyên

Xã Vinh Hiền

H. Phú Lộc, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Thiên Hưng

Thôn Dương Xuân Hạ II, Xã Thủy Xuân

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Thiền Lâm

Thôn Dương Xuân Thượng II, Xã Thủy Xuân

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 836 081

Chùa Thiên Minh

TT. Thích Khế Chơn

Đường Điện Biên Phủ

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 211 386

Chùa Thiên Mụ

Đồi Hà Khê, Xã Hương Long

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Thuyền Tôn

TT. Thích Trường Minh

Thôn Ngũ Tây, Xã Thủy Am

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 836 200

Chùa Tra Am

Thôn Tứ Tây, Xã Thùy An

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Triệu Sơn

Đường 68, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Trúc Lâm

TT. Thích Lưu Hoa

Thôn Thượng I, Xã Thủy Xuân

ĐT: (54) 836 442

Chùa Vạn Phước

60/14 Điện Biên Phủ, P. Trường An

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Viên Thông

Ven. Thích Quang Tự

Thôn Tứ Tây, Xã An Thủy An

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

ĐT: (54) 832 671

Chùa Vương Nhơn

Đường 68

TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

Chùa Hải Nhuận

Làng Hải Nhuận, Xã Phong Hải

Quận Hương Điền, Tỉnh Thừa Thiên

Chùa Thế Chí Đông

Làng Thế Chí Đông, Xã Điền Hải

Quận Hương Điền, Tỉnh Thừa Thiên

Chùa Thế Chí Tây

Làng Thế Chí Tây, Xã Điền Hòa

Quận Hương Điền, Tỉnh Thừa Thiên

Chùa Lảnh Thủy

Xã Quảng Ngạn

Quận Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên

Chùa Kế Môn

Xã Điền Môn

Quận Hương Điền, Tỉnh Thừa Thiên

Chùa Mỹ Hòa

Làng Hải Nhuận, Xã Điền Lộc

Quận Hương Điền, Tỉnh Thừa Thiên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi


Hỗ trợ trực tuyến
Support Mr. Quý Cao

- Mr. Quý Cao

Call: 01678608688

cuongqc.cn@gmail.com

Mr. Quý Cao
Thư viện video

Thống kê

Hôm nay: 6

Hôm qua: 104

Tổng truy cập: 45950

Đang online: 3

V . Quê Hương Việt Nam q Bước đầu học Phật