Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh - Thanh Hóa

Cập nhật: 23-03-2018 02:43:55 | Miền Trung | Lượt xem: 597

Cho đến bây giờ, dù đã biến dạng và không còn được như trước, nhưng dấu ấn về ngôi chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh vẫn sống mãi trong tâm khảm và ký ức nhân dân. Nhân dân địa phương và khách thập phương vẫn đổ về đây thắp hương niệm Phật với lòng thành kính hy vọng về những điều tốt lành. Hơn tám thế kỷ rưỡi trôi qua, với nhiều biến động thời gian, mưa nắng, chiến tranh, lụt bão v.v… đã làm cho diện mạo của chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh thời Lý hoàn toàn đổi khác.

Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh - Thanh Hóa

Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh thuộc vùng đất Duy Tinh, xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc của xứ Thanh.

Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh có bốn gian hậu cung, năm gian tiền đường, nhà tổ năm gian và gần đây mới làm thêm hai gian ở phía hữu. Hậu cung thờ Phật, tiền đường thờ Lý Thường Kiệt.

D:\WEBSITE\Chua-Sung-Nghiem-Thanh-Hoa1.jpg

 

Tượng ở chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh này còn khá đầy đủ gồm 22 pho (tất cả đều bằng gỗ) tượng đồng không còn. Sự bố trí tượng Phật ở chùa Sùng Nghiêm hiện nay được sắp xếp như sau:

– Bàn nhất: Bên trái là Đại Thế Chí Bồ tát, bên phải là Quan Thế Âm Bồ tát, và giữa là tượng Phật Di Lặc (A Di Đà). Trên cùng là ba pho tượng Tam thế.

– Bàn hai: ở hàng ngoài phía bên trái là tượng đức Phổ Hiền, kế đến là tượng đức Văn Thù Bồ tát và tượng Phật Ala diếc.

 

– Bàn ba: Bên trái là Thượng Thiên, ở giữa là tượng Bồ tát Thích ca sơ sinh, bên phải là tượng Đế Thích.

– Bàn bốn: ở giữa là tượng Chuẩn Đề Quan Âm, tả là tượng Nam Tào, hữu là tượng Pháp Loa lâm.

– Bên ngoài nữa là 3 pho tượng Bát Nhã…

Ở giữa Tiền đường chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh thì có đặt bài vị và tượng thờ Lý Thường Kiệt.

Nói chung, cách bài trí hiện nay ở chùa nổi tiếng miền Bắc này là hợp lý. Các hiện vật nội thất ở trong chùa còn khá phong phú và đầy đủ. Những di vật thời Lý – Trần còn lại cho đến nay gồm:

– Tấm bia đá thời Lý

-Ba bệ sen bằng đá ở trung tâm Phật điện

D:\WEBSITE\Chua-Sung-Nghiem-Thanh-Hoa.jpg

Ở chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh, hiện nay còn 22 pho tượng bằng gỗ, nhiều bản khắc gỗ in hình, một chuông đồng thời Nguyễn nặng khoảng 5 tạ, hai con vẹt bằng gỗ, một bia công đức thời Nguyễn, một tượng thờ Lý Thái Uý (Lý Thường Kiệt) v.v… Nói chung, các hiện vật trang trí nội thất ở trong chùa còn khá đầy đủ và được nhà sư bảo vệ chu đáo.

Cho đến bây giờ, dù đã biến dạng và không còn được như trước, nhưng dấu ấn về ngôi chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh vẫn sống mãi trong tâm khảm và ký ức nhân dân. Nhân dân địa phương và khách thập phương vẫn đổ về đây thắp hương niệm Phật với lòng thành kính hy vọng về những điều tốt lành. Hơn tám thế kỷ rưỡi trôi qua, với nhiều biến động thời gian, mưa nắng, chiến tranh, lụt bão v.v… đã làm cho diện mạo của chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh thời Lý hoàn toàn đổi khác. Kiến trúc của ngôi chùa bây giờ là kiến trúc của thời Nguyễn, không có gì là đặc biệt so với nhiều ngôi chùa cùng thời. Nhưng cũng rất may là quy mô của ngôi chùa thì vẫn còn bề thế, nguy nga. Cảnh trí xung quanh vẫn còn những sắc hình thơ mộng và thoáng đạt.

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi


V . Quê Hương Việt Nam q Bước đầu học Phật Vr360